Téma

Celý vesmír vibruje

Michal Pešta je vystudovaný elektroinženýr, který pracoval na pozicích souvisejících s úsporami energie. Pak mu přišlo, že věda a technika nevysvětlují vše, co ho zajímá, a začal experimentovat s přístroji na využití volné energie.
AddThis

Michal Pešta 

rozhovor o volných energiích

Michal o svém bádání publikuje na stránkách www.zivaenergie.com.

Vy máte vzdělání a praxi v energetice. Co vás přivedlo ke hledání volné energie a strojům na její využití?
Já jsem kromě techniky vystudoval i filozofii a díky tomu jsem poznal, že všechno je energie a záleží na tom, jak ji vnímáme. Máme konvenční vědu a esoteriku a ani jeden z těchto pohledů není úplný. Jedině jejich spojením se můžeme dobrat k pravdě. Z mého úhlu pohledu je vnímání empirických věd jako objektivně platných omyl. Protože ani měřitelné jevy nedokážeme pozorovat absolutně ve všech jejich souvislostech, a tak je jejich výklad vždy zatížen subjektem vykládajícího. Na školách se s většinou jevů vůbec neseznamujeme, ale seznamuje se pouze s jejich výkladem, a tento výklad není nic jiného než teorie.

Dá se konvenční věda s esoterikou nějak spojit?
Dá. Například zákon zachování energie je platný, pouze závěry, které jsou z něj vyvozovány, platné nejsou. Zákon zachování energie tvrdí, že energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze přeměnit. Pokud budeme uvažovat, že energie je omezená, tak nám z toho vyjde, že ji nemůžeme čerpat donekonečna. Pokud ale budeme počítat s neomezenou energií, tak zjistíme, že nás tento zákon nijak neomezuje v sestrojení přístrojů na volnou energii. 

Podařilo se to už někomu?
Perpetuum mobile nemusíme hledat. Stačí se podívat kolem sebe. Vědci vědí, že celý vesmír vibruje a stále se pohybuje. Zajímavé je, že podle termodynamického zákona by měla veškerá energie působit směrem k chaosu a rozkladu. Přitom vesmír existuje už velmi dlouhou dobu a převládá v něm řád. Z toho vyplývá, že v něm funguje organizující energie, která udržuje rovnováhu existence a nesměřuje ke konečnému chaosu.

Proč se tedy ještě nepodařilo sestavit stroj, který tu všeprostupující a neomezenou energii bude využívat?
Těch strojů určitě leží na patentových úřadech tisíce. 

Myslíte si, že patentový úřad je pro takové přístroje průchodná cesta? 
Po pravdě řečeno ho nepovažuji za cestu, kterou by bylo možné tyto technologie šířit. Lidé, kteří se těmito technologiemi zabývají, je na úřadě nepřihlašují. Jednak jsou si vědomi, že žádný takový stroj svět nespasí. Svět spasí jenom lidé. A také se mohou bát, že by se zveřejněním vynálezu vystavili nebezpečí. 

JOE CELL

neboli Živá buňka

Jde o přístroj, který má být téměř neomezeným zdrojem volné energie. Dokáže pohánět motorky, auta a možná i letadla. Na stránkách Michala Pešty www.zivaenergie.com najdete návod na sestavení.

Takže vy ten stroj máte vyrobený?
Zatím jsme ve stádiu měření a testování. Například za pomoci varné konvice jsme zjistili, že jsme vodě při ohřívání předali větší energii, než kterou jsme vložili do přístroje, který varnou konvici poháněl. Jiným principem vesmíru, který můžeme využít ke stavbě strojů, je princip rezonance. Na jeho základě se dějí všechny interakce v celém univerzu. V podstatě neříká nic jiného, než že nejsilněji spolu reagují věci, jevy a bytosti, které vibrují na stejné frekvenci. Vyjděme z předpokladu, že prostor je plný Energie. A vše manifestované je jen určitou formou vibrace této energie. U pevných forem je problém v tom, že uvolnění této energie většinou vyvolá destrukci věci, a protože nevíme, jak jej využít, tak se tomuto principu vyhýbáme. 

Pokud je tak jednoduché vytvořit neomezený zdroj energie, proč to už dávno neděláme?
Na to je prostá, ale těžce akceptovatelná odpověď. Protože v našem vnímání světa máme filtry, které nám brání přijmout fakt, že takové stroje mohou fungovat. Svět kolem nás obaluje informační či, chcete-li, biorezonanční pole. Pokud nebudeme schopni přijmout informaci, že stroj na volnou energii je reálný, tak je jeho manifestace v našem životě velmi nepravděpodobná. 

Pokud tedy neuvěříme, že stroj na věčnou energii existuje, tak nebude fungovat?
On bude fungovat, protože stejně tak funguje i vesmír. Pokud neuvěříme, tak ho nenajdeme. Ty překážky mohou být vnější i vnitřní. Třeba panu Kopeckému (pozn.: badatel a vynálezce, který se zabývá využitím volné energie) bránilo v konstrukci stroje to, že nemohl sehnat sto padesát tisíc na jeho dokončení. V našem světě existuje silná tendence v rámci „vědecké objektivity“ vyvracet „subjektivně alternativní“ úhly pohledu na svět.

Není ale ta nedůvěra způsobena tím, že se na myšlenku strojů na volnou energii nabaluje řada ne příliš důvěryhodných lidí, kteří se na ní snaží rychle zbohatnout?
Samozřejmě. Ale i to patří k procesu poznání. 

Člověk je zvyklý vnímat skrze zkušenost. Pokud mu neukážete funkční stroj, tak bude těžké ho přesvědčit, že existuje. 
To já nezpochybňuji, ale je velmi nepravděpodobné, že nám do života přinese někdo něco zvenku. Pokud o to sami nebudeme usilovat, tak to nepřijde. Je to jako se sportkou. Tam výhru získají také spíše lidé, kteří věří, že mohou vyhrát, a věnují tomu úsilí a energii. 

AddThis
0 comments

Téma

Zvěčnit se přes věčný stroj

Vynalézt perpetuum mobile je jedna věc. Druhá věc je dokázat ho zhodnotit. A na něco takového potřebujete patentový úřad. Tam ale budete muset projít přes pana Pavla Vlasáka, který má s takovými pokusy bohaté zkušenosti.

Téma

Větší nekonečna a menší nekonečna

Nekonečno nás vzrušuje odjakživa. Ať už v podobě nesmrtelnosti, nekonečného bohatství nebo nekonečného zdroje energie. A jak vypadá taková snaha dosáhnout světa bez hranic?

Podobné články: Téma

2018 | 9 | Země All Inclusive

Co jinde nenajdete

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

2018 | 9 | Země All Inclusive

Objevte Zemi: planetu uhlíkových mazlíků!

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

2018 | 9 | Země All Inclusive

Člověk jako domácí mazlík

Po nedávném uvolnění pravidel odchytu exotických tvorů se stále častěji setkáváme s dotazy na zásady správného chovu člověka.
Google+