Téma

Jak to měla ráda prabába

Víte, co to je tradiční rodina? V každé době něco jiného. Někdy to je taky třeba dohromady 120 lidí. Podívejte se na časovou osu.

AddThis

11 000 let př. n. l. – První rodina

Koncem první části doby kamenné jsme se posunuli do stadia, kdy jsme starší členy tlupy nevyháněli do mrazu, ale nechali je pečovat o oheň. Spolu s dělbou práce se začalo dělit i vnitřní uspořádání společenství. Pokrevní příbuzenství začalo být překážkou pro sexuální styk. Ale už v těchto dobách se někdy uzavírala párová manželství.

10 000 let př. n. l. – Usedlý matriarchát

Dělba práce umožnila tlupě opustit kočovný život lovců. Vznikají menší rody spojené skupinovým manželstvím, partnerství se hledají u jiných rodů. U většiny dětí je přesný otec neznámý. Rody se určovaly podle matky. Matky měly ve společnosti hlavní slovo, protože byly nositelky příbuzenské svázanosti.

9-7000 let př. n. l. – Ekonomická rodina

Před asi 10 000 lety jsme přišli na to, jak pěstovat rostliny, chovat zvířata a vlastnit půdu. Ze skupinového manželství se vyvinula rodina v čele s mužem, který majetek předával dědicům. Namísto láskyplného soužití ale rodina představovala ekonomickou jednotku. Žena byla víceméně majetkem s úkolem rodit děti.

800 př. n. l. až 400 n. l. – Antická rodina

V řeckých městských státech a v Římě existovaly různé formy manželství. Ve Spartě zůstali u skupinového, kdy muž mohl mít více žen a žena více partnerů. V Athénách se prosazovala přísná monogamie, žena přecházela z moci otce do vlastnictví manžela. Do rodiny se počítali i otroci a jejím cílem bylo pracovat na otcovském majetku.

500-1500 n. l. – křesťanská rodina

Monogamní, nerozlučitelný vztah muže a ženy, určený hlavně k plození dětí, to  zpočátku neměl jednoduché. Už proto, že normotvůrci tělesné radovánky odsoudili jako hřích. Středověká rodina stála na svazku muže a ženy, ale fakticky do ní pořád patřili i služební, pomocníci a jejich rodiny. Sňatky byly domlouvány, hlavou rodiny byl otec. 

1600-1830 n. l. – Novověk

Do vývoje rodiny začala zasahovat situace v koloniích, kde bylo málo žen. Role ženy se stala zásadní pro samotné přežití rodiny, žena se stává nejen matkou, ale i ekonomickou partnerkou. Hlavně v zámožných rodinách proto mohly ženy zastávat povolání, které vedlo k prospěchu rodiny (když jim to otec či manžel dovolil). 

1830-1945 n. l. – Industriální rodina

Z rodinných zákonů postupně mizí vliv církve. Díky masové výrobě rodina není odkázána na to, co si sama vypěstuje a vyrobí. Lidé se stěhují do měst, továrny potřebují dělníky, klidně i děti a matky. Všichni členové rodiny se podílejí na jejím ekonomickém zajištění, tím pádem roste nezávislost jak matky, tak dětí. Ty už navíc nevzdělávají rodiče, ale škola. 

1945-2000 n. l. – Poválečná rodina

Po druhé světové válce dochází k nárůstu sňatečnosti a tzv. „baby boomu“. Ten ale netrval dlouho. Hnutí za ženskou emancipaci a vynález spolehlivé antikoncepce v 60. a 70. letech zásadně změnil rodinné vztahy i počet dětí. V šedesátých letech převážila dvoudětná rodina. Roste podíl rozvedených manželství.

AddThis
0 comments

Téma

Netradiční tradiční rodiny

Asi už jste se potkali s názorem, že se rozpadá tradiční rodina. Vězte tedy, že různé typy rodin se střídají už od pravěku a zatím jsme to vždycky přežili. A to, čemu se tradiční rodina říká dneska, je vlastně dost velká novota, navíc obvyklá hlavně v naší kultuře.

Téma

Kdo je kdo v rodokmenu

S tím, jak se široká velkorodina rozdrobila na nukleární minirodiny, ztratila se spousta slov, která přesně definovala příbuzné. Mrkněte na náš slovník spisovné příbuzenštiny.

Podobné články: Téma

2018 | 6 | Kdo chce hasit, musí hořet

Kdo chce hasit, musí hořet

Finové chodí do sauny, Američané na baseball a Berlíňané na techno. Češi a Moravané tráví volný čas motáním hadic, běháním v nehořlavém obleku a zachraňováním dvou- a čtyřnohých bližních. Naší nejpočetnější zájmovou organizací jsou dobrovolní hasiči.

2018 | 6 | Kdo chce hasit, musí hořet

Mistrovství světa v mávání s hadicí

Hasiči spolu během přípravy soutěžili odjakživa. Hasičský sport s mezinárodně platnými pravidly k nám ale přišel až v roce 1967. Založil ho bývalý náčelník Pavel Stoklásek, inspiraci si dovezl ze služební cesty po SSSR. Soutěží se ve čtyřech disciplínách. Návod na ně zní takhle:

2018 | 6 | Kdo chce hasit, musí hořet

Zákupští bývali vždycky nejlepší

První dobrovolný hasičský sbor u nás a jeden z prvních v Evropě vznikl roku 1850 v Zákupech. Když jsme se vypravili do města s nejstarším hasičským sborem, tak jsme rovnou vyzpovídali jeho nejstaršího člena, místní hasičskou legendu Františka Vomáčku.
Google+