Téma

Z chaosu možná zase vznikne pořádek

Magdalena Frouzová je klinická psycholožka, psychoterapeutka, adiktoložka a manželská a předmanželská poradkyně s dvacetiletou praxí. Vede nestátní ambulantní zdravotnické pracoviště Institut pro výzkum rodiny a o tom, jak rodina funguje, ví leccos.
AddThis

Když se říká, že čím dál tím větší individualita a nové rodinné formy ohrožují „tradiční rodinu“, znamená to, že je v ohrožení rodina jako taková? 
Já si to nemyslím. To, že manžel kvůli práci cestuje, děti studují v zahraničí a celá rodina spolu komunikuje mobilními telefony a skypem, neznamená, že je ta rodina ohrožená. Jediné, co to znamená, je, že přizpůsobila své fungování době, ve které dnes žijeme. Rodina se nerozpadá. Má pouze jiné parametry, které umožňují jejím jednotlivým členům větší osobní růst. 

Co česká rodina? Jak je na tom?
Mám dojem, že má problém s muži. Muži se dostávají do trochu trapné situace tím, že trvají na představě jakési nadvlády, která už dnes neplatí. Znám případy, kdy žena odchází z partnerství s mužem, který vydělává méně než ona, ale přesto se odmítá podílet rovným dílem na chodu domácnosti. Proč by měl umýt nádobí, to je přece ženská práce. 

Magdalena Frouzová

Od roku 1995 je manželskou a předmanželskou poradkyní, od roku 1998 je rovněž akreditovanou psychoterapeutkou. Zaměřuje se na problematiku závislostí. Je autorkou řady knih a odborných textů. Přednáší na Univerzitě Karlově v Praze. 

Jak rodinu ovlivňuje stát? 
Na její podobu mají obrovský vliv zákony. Řídí se jimi spousta věcí, které ovlivňují její chod – s jakými prostředky může hospodařit, jak probíhá porod, jak se vychovávají děti. U nás je to dobře vidět na velmi dlouhé mateřské a rodičovské dovolené. Podle mého názoru bude pro budoucí podobu české rodiny klíčové, jak bude zákonem ošetřen vztah rodičů k dětem. V současnosti je žena v okamžiku porodu svázaná na příštích dvacet let s životem dítěte a zanedlouho poté jí nastanou povinnosti babičky – na které se často zapomíná. Muž oproti tomu takto pevně stanovený vztah k dítěti nemá. Nenutí ho do něj ani společenské hodnoty, ani zákony. Pokud se zákony změní tak, aby měl muž minimálně povinnost dítě hmotně zabezpečovat, tak se česká rodina zpevní. Současné zákony umožňují mužům, aby přebíhali od ženy k ženě, plodili děti a nesli za ně jen malou zodpovědnost. Ta situace se ukazuje velmi názorně na samotné naší vládní špičce. Která, ať si to přizná či ne, funguje jako hodnotový vzor. 

Rodina u nás není vysoká hodnota. Jinak je to například v USA.

Když společnost takto ovlivňuje rodinu, ovládá rodina společnost?
Domnívám se, že u nás příliš ne. Rodina u nás není vysoká hodnota. Jinak je to například v USA. Tam si politik nemůže dovolit nemít v pořádku rodinné vztahy. Selhání v rodině se tam bere jako selhání osobnosti. U nás se to naopak často bere jako symbol úspěchu. Což je, přiznejme si, perverzní. 

Svět se propojuje, dochází k vzájemnému ovlivňování různých kultur. Promítá se to i do fungování rodiny?
Ano a často i velmi výrazně. Vezměte si, že křesťanské pojetí rodiny je založeno na monogamii. Dnes sílí trend, kdy „silní samci“ mají kolem sebe i deset žen, což je zvyklost běžná ve východních kulturách. Já osobně těmto ženám říkám Čekanky. Když s nimi hovořím, tak vědí, že se o svého partnera dělí, ale jsou ochotné to tolerovat, dokonce i když s ním mají dítě. Říkají, že radši budou s mužem dvě hodiny měsíčně, než neustále s někým, s kým se nudí. Málo se o tomto jevu mluví. Přitom diskuse by pomohla k uvědomění, jakým způsobem chceme ve vztazích fungovat.

Nepovede to někdy v budoucnu k možnosti uzavírat polygamní rodiny?
To si nemyslím. Evropa si stále svou křesťanskou kulturu chrání. Na přejímání východních kulturních zvyků jsme dnes opatrní. 
Vzhledem k tomu, že jsme uzákonili registrované partnerství, se ale posouvání definice rodiny nebráníme. Jak se díváte na varování zastánců „tradiční rodiny“, že takové tendence povedou k rozpadu rodinných hodnot a společnosti vůbec?
Zastánci tradiční rodiny to tak samozřejmě budou vnímat. Měli by si ale uvědomit, že se tak trochu zapomněli v minulosti. Stát by měl fungovat tak, aby lidem umožňoval co nejpohodlnější život. Je tedy naprosto přirozené, že by měl umožnit žít v rodinném svazku každému člověku, který po tom touží. Nikdo neví, jaká bude rodina v budoucnosti, a dnešní rodina je tak trochu v chaotické situaci. Když budeme tolerantní k potřebám ostatních, bude naděje, že se z toho chaosu zase zjeví pořádek.

AddThis
0 comments

Téma

5 tipů z křišťálové koule

O tom, jak bude vypadat rodina v budoucnosti, se zatím jen dohadujeme. Když CNN vyzvala veřejnost a odborníky k diskusi na toto téma, sešly se jim snad všechny myslitelné scénáře. Pesimisté tvrdí, že rostoucí populace a tenčící se přírodní zdroje nás dotlačí k návratu k široké rodině, ve které spolu funguje několik generací a snaží se společným úsilím přežít. Optimisté naopak věří ve spásu ze strany vědy a moderních technologií a budoucí rodinu vidí jako trvale udržitelnou sociální síť lidí žijících v domácnostech vytvořených na 3D tiskárnách.

Téma

Muži rodí a ženy vydělávají

Během několika posledních desetiletí se koncept rodiny v celém vyspělém světě obrátil naruby, a to hned několikrát a na více frontách. Tzv. nukleární rodina, jak ji známe od dob průmyslové revoluce, dávno neoznačuje pouze a výhradně sezdané páry opačného pohlaví a jejich v průměru 2,4 dítěte. Od šedesátých let minulého století se začínají objevovat i jiné alternativy a v dnešním postmoderním světě je jich stále víc.

Podobné články: Téma

2018 | 10 | Holky & koně

Holky a hřebci a hnůj

„Máme ve třídě koňařku, je to nafoukaná čúza, pro kterou jsou všichni póvl. Spolužačky jí nemůžou přijít na jméno, ale zároveň jí všechny lezou někam jen proto, aby se občas mohly povozit. Fakt nechápu. Anebo plno jiných holek tak šílí po koních, že chodí zadara uklízet někam do stájí hnůj. Pochopila bych, kdyby to byla záliba sem tam nějaké holky, ale z koní šílí snad úplně všechny. Proč jako?“ – Zpovědnice.cz

2018 | 10 | Holky & koně

Holky byly u koní vždycky v převaze

Zdenu Motyginovou přivedl ke koním dědeček povozník. Jezdí odmalička, koním se věnuje syn i manžel a k tomu dělá šéfredaktorku časopisu Jezdectví. Ideální zdroj informací o čemkoliv se čtyřmi kopyty a hřívou.

2018 | 10 | Holky & koně

Koňský kšeft aneb Jak se na tom hrabe

Kůň je nákladný mazlíček, stejně jako třeba golf nebo jachting. Ale na první pohled to nemusí být vidět...
Google+