Kácíme modly

Narušení vibrací přírodního přirození

Kontroloři lidstva jsou podle konspiračních teorií neuvěřitelně vynalézaví ve způsobech, jak se nám nabourat do lebek. Do vody přidávají fluor, sprejují nás z letadel, a aby si světovládu posichrovali, bombardují naše uši speciálně naladěnou hudbou.
AddThis

Základ teorie o ovládání lidstva prostřednictvím hudby je následující: Kdysi dávno, když lidé žili v souladu s vibracemi vesmíru, se podle vesmírně vibračních principů řídila i hudba. Komorní A (což je základní tón, podle kterého se odvozují všechny ostatní) tím pádem moudří muzikanti a výrobci nástrojů intuitivně nastavili tak, aby vibrovalo na frekvenci 432 Hz. 

Jak běhá Saturn

Pro ty z vás, kdo si na internetu ještě nenastudovali tajemství vesmíru a zapovězená díla Nikoly Tesly, je potřeba vysvětlit, co je na frekvenci 432 Hz tak důležitého. Podle teorií předních světových vibrátorů na ní kmitá všechno důležité kolem nás. Například Saturnu trvá 864 let, než oběhne Slunce. A pokud si 864 vydělíme dvěma, ejhle, dostaneme 432! Stejně tak má každý den 24 hodin, tedy dvakrát 43 200 vteřin. Tajemný hinduistický cyklus Kali Yuga trvá 432 000 let. 4322 je rychlost světla (plus minus). Číslo 432 je zakódované do naší DNA, najdeme ho v pohybu vesmírných těles, ve střídání rovnodenností, Stonehenge a velké pyramidě v Gíze. Výpočty, kterými se k zázračnému číslu dopracováváme, jsou sice hodně krkolomné, ale o to mají jeho zastánci větší radost, když jim rovnice nakonec sednou. A mají o to větší nutkání se se svými objevy podělit s ostatními. 

S VLNAMI MÍROPLODNÝCH VIBRACÍ VŠUDE KOLEM NÁS ZKRÁTKA LIDSTVO SPĚLO KE SVĚTLEJŠÍM ZÍTŘKŮM A TO SE SAMOZŘEJMĚ MUSELO ZATRHNOUT. V ROCE 1939 SE TEDY SEŠLI SVĚTOVÍ ILUMINÁTI…

432 vs. 440

Zkuste si číslo 432 vygooglovat. Vyjedou vám tisíce odkazů na zvukové ukázky, ve kterých jsou prezentovány známé melodie přeladěné do stupnice odvozené od 432 Hz a u kterých si všichni lebedí, jak libozvučně zní. Na YouTube najdete celé sekce videí ukazující, jak krásné obrazce vytváří voda vystavená vibracím 432 Hz. Blogy zaplavují matematické důkazy plné Fibonacciho posloupností, spirál, zlatých řezů, integrálů a řeckých písmenek. Diskusní fóra se předhánějí ve výpočtu zastánců božské frekvence. Své nástroje prý podle ní ladili staří Řekové, tibetští mnichové a Giuseppe Verdi. Stradivari stavěl své housle tak, aby nejlépe rezonovaly právě na jejím kmitočtu. Nikola Tesla její pomocí léčil popáleniny. S vlnami míroplodných vibrací všude kolem nás zkrátka lidstvo spělo ke světlejším zítřkům a to se samozřejmě muselo zatrhnout.

V roce 1939 se sešli světoví ilumináti v čele s bankéři a ministry propagand světových mocností a rozhodli se, že nemůžou dopustit, aby lidstvo vibrovalo směrem k míru a uvědomění. Dali hlavy dohromady a přišli s geniálně ďábelským plánem. Ladění komorního A posunuli o kousek výše na frekvenci 440 Hz. Moudří hudebníci v čele s profesorem Dussautem z pařížské konzervatoře proti novému standardu protestovali. Dokonce sepsali petici, kterou podepsalo 23 000 signatářů. Nic naplat, v roce 1950 byla frekvence 440 Hz zanesena do standardů ISO jako základní ladění komorního A pro hudební nástroje, televizní a rádiové vysílání. Důsledky tohoto kroku popisuje například Dr. Leonard Horowitz ve své práci Kult hudební kontroly: Válka Rockefellerovy nadace se světovým vědomím skrze zavedení standardního ladění A rovná se 440 Hz: „Jak je vidět, způsobilo zavedení frekvence 440 Hz zvyšování agrese, větší výskyt sociopatologických jevů, emočních poruch a predispozici lidí k tělesným onemocněním.“

2014_07-Tabor-Modly_Naruseni-vibraci-prirodniho-prirozeni

Harmonické vraždění

Když si to shrneme, vypadá celá frekvenční kauza zhruba následovně: 432 Hz je frekvence, na které vibruje vesmír, je léčivá pro naše čakry a zní lépe než ostatní ladicí standardy. 440Hz je oproti tomu ďáblova frekvence, kterou prosadili ilumináti. Působí přímo na lidský mozek, pomalu, ale jistě ho oblbuje a přeformátovává k agresivitě a touze páchat zlo a vést války. Jen tak z principu opomiňme otázku, proč se za éry harmonického ladění lidé tak rádi vraždili ve válkách a zotročovali jeden druhého, a zaměřme se na fakta.

OZNAČOVAT JEDNU FREKVENCI ZA IDEÁLNÍ A OSTATNÍ ZA ĎÁBELSKÉ JE BLBOST.

„Tradiční“ ladění

V záplavě ezoteriky, numerologie a obrázků pyramid se tak trochu ztrácí prapůvod celé ladicí kontroverze. K zavedení základní ladicí konstanty na frekvenci 440 Hz totiž skutečně došlo a stejně tak je pravda, že se to spoustě lidí nelíbilo. Jenže celé je to trochu jinak –žádné „staré dobré“ ladění nikdy neexistovalo. Před 19. stoletím si každé hudební těleso určovalo základní tón, jak se mu zlíbilo. Podle studia dochovaných ladiček a hudebních nástrojů kmitalo „áčko“ kdekoli v rozmezí mezi 380 a 460 Hz a na severu Německa se vyšplhalo až na závratných 570 Hz. Sladění všech nástrojů na jednu notu začali požadovat až někdy v půlce 19. století operní zpěváci, kteří cestovali po štacích mezi evropskými operami a stěžovali si, že všude hrají orchestry jinak. Na jednom standardu se ale shodnout nedokázali a stejnou skladbu jste při cestách Evropou mohli slyšet běžně posunutou i o půl tónu níž nebo výš. I to slavné Verdiho ladění, které si kmitočtoví ezoterici vetknuli do svého přesvědčení, bylo jen jedno z mnoha, navíc byl Giuseppe v menšině, protože stál proti zavedenému francouzskému systému, které dávalo přednost frekvenci kolem 435 Hz. Ona ďábelská frekvence 440 se pak nevylíhla v hlavě Adolfových propagandistů ani jiných kulturních diverzantů. Jako standard ji na fyzikální konferenci ve Stuttgartu navrhl už v roce 1834 průkopník akustiky Johann Scheible a používala ji běžně tak proslulá tělesa jako konzervatoř v Toulouse, drážďanská a pařížská opera nebo slavný výrobce pian Streicher. Jestli se dá vysledovat v ladění vůbec nějaký trend, tak je to ten, že se komorní A postupem doby mírně zvyšovalo. Což může být dáno tím, že se namísto přírodních střívkových strun začaly po­­užívat moderní kovové, které lépe rezonují při vyšším napětí, a znějí tedy o něco výše. Barokní hudba hraná na originální nástroje se ladí o něco níže i dnes, často až na 415 Hz.

Co slyšíte v bedničkách

Když nám celosvětové spiknutí nepomohl odhalit ani veliký Giuseppe, argumentů nám už moc nezbývá. Takzvané „kymatické“ důkazy založené na fyzických projevech frekvencí rovnou zavrhněme. Obrázky vznikající ve vodě kmitající na 432 Hz jsou sice hezké, ale experimentátoři při jejich tvorbě zapomínají brát v úvahu tvar nádoby, ve které je voda nalitá a která má na výsledný obrazec daleko větší vliv než sebedokonalejší frekvence. Dostáváme se tedy k poslednímu tvrzení. K tomu, že hudba laděná na původní božskou frekvenci je pro lidské ucho příjemnější. Jestli chcete, pusťte si na YouTube některý z mnoha klipů, které obě ladění srovnávají, a posuďte sami. Zní vám nižší ladění příjemněji? A připadá vám to zázračné? Tak se klidně uklidněte, protože nižší tón následující po vyšším bude znít lépe vždycky. Čím vyšší tón si do uší pustíme, tím více se mu budeme podvědomě bránit, zvlášť tehdy, když ho posloucháme z plastových bedniček za dvě stovky. Hudba posazená níže zní lépe, protože v ní vnímáme víc basů a nízkých středů, které „zakulacují zvuk“. Usuzovat z toho, že nás ovládají ilumináti, je stejná pitomost jako prezentovat frekvenční rozdíly v řádech jednotek hertzů na zvuku streamovaném z YouTube. Pokud bychom chtěli opravdu posoudit, které ladění je lidskému uchu příjemnější, museli bychom sebrat dostatečně velký vzorek lidí a mít k dispozici přesně vyladěný nástroj v neměnném akustickém prostředí. 

Tak si to vyzkoušíme

Naštěstí takový pokus uspořádal akustik Hugo Fastl. Pro pokus použil koncertní grand piano Welte-Steinway poháněné děrovaným pásem, se záznamem vystoupení Clauda Debussyho. Fastl nejprve pořídil nahrávku piana naladěného na 432 Hz, pak klavír nechal přeladit na 440 Hz a pořídil nahrávku druhou. Při kontrolovaných testech pak měli vybraní posluchači určit, která nahrávka jim zní lépe. Žádný příklon k božskému ladění neobjevil, malá většina posluchačů se naopak přiklonila k frekvenci vyšší.

Báchorky o vibračních spiknutích jsou zkrátka stejně nepravdivé jako většina ostatních konspiračních teorií. Neexistuje ani žádné tradiční ladění, ani neexistuje žádné jednotné ladění dnešní. Anglické soubory používají standard 440 Hz, Newyorská filharmonie ladí na 442, kontinentální Evropa i na 443 Hz, zmíněné barokní soubory naopak zní níže a ladí na 415. Označovat jednu frekvenci za ideální a ostatní za ďábelské je blbost. Asi taková jako přesvědčovat okolí, že všichni musí nosit stejné číslo bot.

Jak se ladilo před konspirací 

376.3

Varhany v hospici ve francouzském Lille z roku 1700

392.2  

Clavichord Leonarda Eulera v St. Petersburgu z roku 1739

395.8  

Zámecké varhany ve Versailles z roku 1789

401.3  

Mersennův spinet z roku 1648

404.0  

Komorní A pařížské opery z roku 1699

407.9  

Varhany v kostele sv. Michaela v Hamburgu

409.0  

Ladička výrobce spinetů a francouzského dvorního ladiče Pascala Taskina z roku 1783

415.5  

Varhany v chrámu sv. Sofie v Drážďanech z roku 1722

421.6

Ladění W. A. Mozarta z roku 1780

422.5 

Ladička G. F. Handela z roku 1751

425.5  

Piano pařížské opery z roku 1829

432.0  

Ladění navržené v Miláně roku 1876

451.7  

Ladění opery La Scala v Miláně roku 1867

456.1  

Ladička cechu výrobců klavírů z roku 1857

457.2

Ladička pana Steinwaye z New Yorku z roku 1879

460.8  

Ladění převládající v USA kolem roku 1875

474.1  

Varhany v londýnské královské kapli v roce 1708

480.8  

Varhany v kostele sv. Kateřiny v Hamburgu v roce 1543 & 1879

505.6  

Chrámové Mersennovo ladění v Paříži v roce 1636

570.7  

Severoněmecké komorní ladění z roku 1619

Zázračné číslo?

Jakékoliv číselné operace s cifrou 432 jsou (stejně jako celá numerologie) totálně nesmyslné. Ještě lépe řečeno – nesmysl je i samotné číslo 432. Hertz je uměle stanovená jednotka, která odpovídá jednomu kmitu za vteřinu. Definice vypadá solidně, ale jen do doby, než začneme pátrat, co to je vteřina. Původně byla odvozována od doby rotace Země kolem osy (což je značně nestálá veličina), potom byla stanovena jako časový interval vymezený 9 192 631 770 kmity elektromagnetického záření, jež vzniká v atomu základního izotopu cesia 133 při změně jeho energetického stavu mezi hladinami F(3,0) a F(4,0) v nulovém magnetickém poli. Až se tu definici naučíte nazpaměť, tak ji klidně zapomeňte. Ono magické číslo 432 je prostě výsledkem konvence. Stačilo, abychom se dohodli na trochu jiné délce vteřiny, zázračná frekvence by měla úplně jiné číselné vyjádření a pracně sestavené rovnice by se rozsypaly v chaos. Navíc – všechny matematické operace, díky kterým odhalujeme čtyřistatřicetdvojku v rozměrech pyramid a kosmických periodách, jsou založené na desítkové soustavě, která nemá s přírodou a jejími rytmy vůbec nic společného. Glorifikovat číslo 432 proto, že odpovídá polovině doby oběhu Saturnu kolem Slunce, je tedy stejně bizarní jako argument, že číslo 440 je snadno dělitelné dvěma, a má tedy v sobě zakódovaný konflikt. Pokud na matematických důkazech trváte, tak tady máte brouka do hlavy: Jestli se při odvozování tónů od komorního A budeme držet Fibonacciho spirály zlatého řezu, jeví se jako ideální základní frekvence 444 Hz. Při vyšších tónech se číselná vyjádření frekvencí drží magické spirály takřka přesně, kdežto ta oslavovaná čtyřistatřicetdvojka v těchto výškách kreslí nepříjemné čtverečky.

AddThis
3 comments
Eleanthir
Eleanthir

Uznávám, že konspirační teorie nacistických diktátorů, toužících po manipulaci je přitažená za vlasy. Stojím si však za názorem, že onu výchozí (referenční) frekvenci mohli tehdá normovat na některou z těch harmoničtějších. Jsem rád, že jsi zmínil 444Hz.  Ano hlubší frekvence jsou příjemnější, ale rozdíl mezi 440 a 444 dvěma vidím zásadní ve smyslu, že je 444Hz mnohem harmoničtějších. Zkuste si podle A=444Hz naladit kytaru (kdo má :P) a zahrajte si pár akordů...

 Fyzikální definice přesná, jenom jsem nepochopil, proč tady rozebíráš vteřinu (čas), když nás zajímá jen jako "jednotka času" za kterou vlna udělá kmit (periodu). No a co se týče matematických vyjadřování, to není nic "spikleneckého", na konzervatořích se vysvětluje, proč když rozpůlíš určitou frekvenci, dostaneš o oktávu nižší tón.
 
PS: Co se týče relevance názoru, že 432hz (příp. těch 444Hz a dalších) je harmonických, závisí to na jedinci, jeho sluchu a "čísla bot".. :-P Sociologický experiment, který Jsi popsal by byl těžce zatížen možnou hluchostí dotazovaných (bylo by jedno co zvolí...). Nicméně jsou podle mého tyto populární "ezoterické" tóny harmonické a budháči nejsou jen chachaři s náhodně naladěnými bronzovými mísami.. :-P

VeronikaKolarova
VeronikaKolarova

Jestli něco miluju, tak je to rádoby fyzikální pojednání na téma, kde někdo používá jednotky úhlu místa času :D

jankadraba
jankadraba

Co to je za blbost? Saturn obíhá slunce 29 let...

Reportáž

Blázen srnec a záhada zmizelých kun

Když to sekne člověka, při troše štěstí mu zavolají sanitku. Pro auťák přijede odtahovka. Možná to nevíte, ale svou záchranku mají i zvířátka.

Zoom

Nejkrásnější svět je v průvodcích

Emilem Holubem by chtěl být každý cestovatel. Než vyleze z letadla. Po pár dnech rozvojového standardu se i největší tvrďák rád vyspí v posteli převlékané aspoň každou sudou středu. Kde ji hledat? V tu chvíli přichází na řadu bedekr.

Podobné články: Kácíme modly

2018 | 10 | Holky & koně

Když mají vaše děti v těle buňky cizího chlapa

Těhotenství je fascinující proces nejen pro rodiče, kteří tapetují zdi svých facebookových přátel ultrazvukovými portréty prvně žužlaných palečků. Aby se plod vůbec mohl vyvíjet, musí lidské tělo překonat spoustu překážek. Třeba vyměnit si s matkou kvanta buněk, které nachytala bůhvíkde.

2018 | 6 | Kdo chce hasit, musí hořet

Když posíláte čerty do někam

Vymítání ďábla neboli exorcismus je prastará rituální praktika s kořeny na úsvitu lidstva. Přesvědčení, že do člověka může vstoupit duch a ovládat jeho chování, najdeme v podstatě v každém náboženství. Takže pozor: jdeme na bububu.

2017 | 9 | Rodiče, k tabuli!

Pohádka o velkém Nikolovi

Dvoumetrový srbský krasavec s uhrančivým pohledem, který přesto odmítal davy obdivovatelek s tím, že by ho avantýry rušily při práci. Geniální excentrik s dokonalou pamětí a schopností vizualizovat technologie před tím, než je sestrojil. Držitel více než 300 patentů v 26 zemích světa, se spoustou dalších vynálezů, které nikdy neopustily jeho laboratoř. Myslitel, který chtěl dát světu neomezený zdroj volné energie a byl kvůli tomu pronásledován a umlčen mocipány. Dámy a pánové – Nikola Tesla.
Google+