Téma

Modernistická bezradnost

Velké kulturní domy představovaly pro české architekty cvičení na téma realizace polyfunkčního objektu.
AddThis

Zpravidla zahrnovaly divadlo, kino, restauraci, taneční a estrádní sál, knihovnu, klubovny, často i hotel. Nezbytností byla také rozlehlá schodiště a impozantní halové prostory, které měly navozovat patřičnou důstojnost instituce. Ve skutečnosti jsou spíše příklady modernistické bezradnosti. Tepelné mosty, které se díky těmto obřím otevřeným prostorám vytvářely, představovaly a stále představují jeden z největších problémů managementu polistopadových provozovatelů kulturních domů. V roce 1976 vydal Bohuslav Beneš studii Kulturní dům klubového typu, v níž mimo jiné upozorňoval na problémy spojené s raketovou výstavbou kulturních zařízení. Především na provozní vybavenost a naddimenzovanou kapacitu často příliš velkorysých staveb. Škoda, že ho nikdo neposlouchal. 

AddThis
0 comments

Téma

Naplnit kulturák je jako vyprodat Lucernu

Radimo šéfuje bandu Prago Union a s kapelou už projel kus světa. Kulturáky ovšem mají v životě skupiny výsostné postavení.

Téma

A teď všichni šlapat zelí!

Hesly „Brazilská karnevalová show“ nebo „Verona“ lákal plakát na Ples jara v Litoměřicích. Jeli jsme vyzkoušet kulturákovou zábavu. A s přiznanou předpojatostí jsme se nechali mile překvapit.

Podobné články: Téma

2018 | 3 | Svět ve vatě

Jsme ve vatě a budeme se mít ještě mnohem líp

Kdekdo nás straší koncem civilizace, pádem do propasti a globální katastrofou. A víte co? Jsou to nesmysly. Žijeme v nejlepší a nejsvobodnější době, která kdy byla, a dál to bude jenom lepší, pokud si to sami nezkoníme.

2018 | 3 | Svět ve vatě

Mladý jsou lepší lidi a my se tváříme, že jim to přejeme

Mladí jsou čím dál chytřejší a schopnější. Pojďme na ně být pyšní!

2018 | 3 | Svět ve vatě

Válcujeme svět, protože jsme borci

Někdy si možná říkáte, že jsme malý a nedůležitý národ. A ono ne. Některé věci umíme nejlíp na světě a ostatní by bez nás byli v čudu.
COOKIES
Google+