Téma

Modernistická bezradnost

Velké kulturní domy představovaly pro české architekty cvičení na téma realizace polyfunkčního objektu.
AddThis

Zpravidla zahrnovaly divadlo, kino, restauraci, taneční a estrádní sál, knihovnu, klubovny, často i hotel. Nezbytností byla také rozlehlá schodiště a impozantní halové prostory, které měly navozovat patřičnou důstojnost instituce. Ve skutečnosti jsou spíše příklady modernistické bezradnosti. Tepelné mosty, které se díky těmto obřím otevřeným prostorám vytvářely, představovaly a stále představují jeden z největších problémů managementu polistopadových provozovatelů kulturních domů. V roce 1976 vydal Bohuslav Beneš studii Kulturní dům klubového typu, v níž mimo jiné upozorňoval na problémy spojené s raketovou výstavbou kulturních zařízení. Především na provozní vybavenost a naddimenzovanou kapacitu často příliš velkorysých staveb. Škoda, že ho nikdo neposlouchal. 

AddThis
0 comments

Téma

Naplnit kulturák je jako vyprodat Lucernu

Radimo šéfuje bandu Prago Union a s kapelou už projel kus světa. Kulturáky ovšem mají v životě skupiny výsostné postavení.

Téma

A teď všichni šlapat zelí!

Hesly „Brazilská karnevalová show“ nebo „Verona“ lákal plakát na Ples jara v Litoměřicích. Jeli jsme vyzkoušet kulturákovou zábavu. A s přiznanou předpojatostí jsme se nechali mile překvapit.

Podobné články: Téma

2018 | 9 | Země All Inclusive

Co jinde nenajdete

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

2018 | 9 | Země All Inclusive

Objevte Zemi: planetu uhlíkových mazlíků!

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

2018 | 9 | Země All Inclusive

Člověk jako domácí mazlík

Po nedávném uvolnění pravidel odchytu exotických tvorů se stále častěji setkáváme s dotazy na zásady správného chovu člověka.
Google+