Téma

Modernistická bezradnost

Velké kulturní domy představovaly pro české architekty cvičení na téma realizace polyfunkčního objektu.
AddThis

Zpravidla zahrnovaly divadlo, kino, restauraci, taneční a estrádní sál, knihovnu, klubovny, často i hotel. Nezbytností byla také rozlehlá schodiště a impozantní halové prostory, které měly navozovat patřičnou důstojnost instituce. Ve skutečnosti jsou spíše příklady modernistické bezradnosti. Tepelné mosty, které se díky těmto obřím otevřeným prostorám vytvářely, představovaly a stále představují jeden z největších problémů managementu polistopadových provozovatelů kulturních domů. V roce 1976 vydal Bohuslav Beneš studii Kulturní dům klubového typu, v níž mimo jiné upozorňoval na problémy spojené s raketovou výstavbou kulturních zařízení. Především na provozní vybavenost a naddimenzovanou kapacitu často příliš velkorysých staveb. Škoda, že ho nikdo neposlouchal. 

AddThis
0 comments

Téma

Naplnit kulturák je jako vyprodat Lucernu

Radimo šéfuje bandu Prago Union a s kapelou už projel kus světa. Kulturáky ovšem mají v životě skupiny výsostné postavení.

Téma

A teď všichni šlapat zelí!

Hesly „Brazilská karnevalová show“ nebo „Verona“ lákal plakát na Ples jara v Litoměřicích. Jeli jsme vyzkoušet kulturákovou zábavu. A s přiznanou předpojatostí jsme se nechali mile překvapit.

Podobné články: Téma

2017 | 11 | Hééérci, lidé mnoha tváří

Dojemně přehnaná show

Češi své herce milují a vztahu s nimi věnují nebývalé úsilí.

2017 | 11 | Hééérci, lidé mnoha tváří

Kam to dotáhli

Jesse Ventura to v USA dotáhl na guvernéra Minnesoty, Arnold na guvernéra Kalifornie a Ronald Reagan k tomu přihodil roli prezidenta. U nás ale máme taky herce velkých rolí.

2017 | 11 | Hééérci, lidé mnoha tváří

Jací vlastně jsou?

Lidí, kteří se s herci znají a vídají je dnes a denně, jsme se zeptali, v čem jsou herci zvláštní. Co je dělí od nás, normálních smrtelníků. Výpovědi byly upřímné, a tak jsme u některých odpovídajícíh radši změnili jména.
COOKIES
Google+