Téma

Založím ti školu, Udo

V Česku funguje 4100 základních škol, z toho přibližně dvě stě soukromých. Tedy těch, které jsou zřizované církvemi, neziskovými organizacemi nebo soukromou osobou. Jejich podíl na vzdělávání zatím není nijak velký. To se ale může brzo změnit, protože jejich počet rychle roste.
AddThis

Vzrůstající počet soukromých škol je logické pokračování trendu zakládání alternativních mateřských škol, který se objevil před několika lety. Děti, jež v nich vyrůstaly, dospěly do školního věku, ale přechod do klasického školního systému pro ně není příliš lákavý. Jedním ze způsobů, jak se tomu vyhnout, je zařídit si školu vlastní, což sice není jednoduché, ale pokud dokáže absolvovat administrativní maraton, může ji provozovat v podstatě kdokoliv. 

omezit, nebo podpořit?

Pedagogičtí odborníci se na soukromé školy nedívají s takovým nadšením jako rodiče. Hlavní námitkou je, že se v nich utvářejí uzavřené komunity fungující podle pravidel, která nejsou běžná ve zbytku populace, a děti tak přicházejí o sociální zkušenost s různorodým kolektivem. Další výhradou je to, že rodiče i děti, kteří z veřejného školství odcházejí, jsou zpravidla ti, kteří by ho mohli svou aktivitou a zájmem posouvat k lepšímu.

Jen vloni v září byly otevřeny čtyři desítky nových nestátních škol.

Hrozí tedy, že vznik velkého množství soukromých škol by mohl problémy školství veřejného prohlubovat, a ozývají se názory, že by bylo záhodno další rychlý rozvoj soukromého školství regulovat. Ministerstvo školství prohlašuje, že se v posuzování žádostí o registrace škol řídí jen požadavky školského zákona. V několika případech se ale již stalo, že žádost o založení nové soukromé školy byla zamítnuta s odůvodněním, že v daném re­­gionu je škol dost, a není tedy důvod zakládat nové. Jenže i tak se počet prvňáků zapsaných do soukromých základních škol za posledních pět let zdvojnásobil a nových zájemců je v některých případech až šestkrát více než volných míst. O ta dostupná se dokonce losuje.

 

Co potřebujete, když chcete mít soukromou školu (výcuc)

Popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy. 


Doklad o vlastnictví prostor školy, jejich kolaudaci, splnění bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů. 


Doklad o zřízení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy, a prohlášení, že proti ní není veden soud, konkurs, nemá nedoplatky atd. 


Seznam oborů a forem vzdělávání a seznam školských služeb 


Údaje o řediteli školy a jeho kvalifikaci


Navrhovaný nejvyšší počet studentů ve škole, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, který je v souladu se stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví 

Co si myslí rodiče o českém školství

V roce 2015 provedla pětice organizací zaměřených na pedagogiku a vzdělávání (EDUin, Scio, Společnost Montessori, Unie center pro rodinu a komunitu a sdružení Vysněná škola) průzkum spokojenosti rodičů s českým školským systémem. 


Zúčastnilo se ho 1035 rodičů žáků mateřských a středních škol a naše školství z něj nevyšlo zrovna dobře. 


Rodiče se sice shodli, že škola dětem poskytuje základní vědomosti, ale zároveň si stěžovali, že zaostává v systému výuky, v individuálnosti vzdělávání, zájmu o potřeby dětí a rozvoj jejich přirozeného talentu. Celá třetina rodičů označila systém školství za špatný.

AddThis
0 comments

Téma

Když vidím Cestu do hlubin študákovy duše, tak těm kantorům skoro závidím

Radomíra Divíšková má s učitelskou a ředitelskou rolí dlouhou zkušenost, a tím pádem i přehled o tom, jak se vztah rodičů a školy mění. Stručně řečeno: mění se hodně.

Téma

Pomůcky o level výš

Děti ve školních kolektivech dokážou být kruté a stačí drobné zakolísání a z vašeho dítěte může být doživotní psanec. Proto nesmíte nechat nic náhodě. Vybavte ho do školy tím nejlepším z nejlepšího.

Podobné články: Téma

2018 | 10 | Holky & koně

Holky a hřebci a hnůj

„Máme ve třídě koňařku, je to nafoukaná čúza, pro kterou jsou všichni póvl. Spolužačky jí nemůžou přijít na jméno, ale zároveň jí všechny lezou někam jen proto, aby se občas mohly povozit. Fakt nechápu. Anebo plno jiných holek tak šílí po koních, že chodí zadara uklízet někam do stájí hnůj. Pochopila bych, kdyby to byla záliba sem tam nějaké holky, ale z koní šílí snad úplně všechny. Proč jako?“ – Zpovědnice.cz

2018 | 10 | Holky & koně

Holky byly u koní vždycky v převaze

Zdenu Motyginovou přivedl ke koním dědeček povozník. Jezdí odmalička, koním se věnuje syn i manžel a k tomu dělá šéfredaktorku časopisu Jezdectví. Ideální zdroj informací o čemkoliv se čtyřmi kopyty a hřívou.

2018 | 10 | Holky & koně

Koňský kšeft aneb Jak se na tom hrabe

Kůň je nákladný mazlíček, stejně jako třeba golf nebo jachting. Ale na první pohled to nemusí být vidět...
Google+