Téma

Objevte Zemi: planetu uhlíkových mazlíků!

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

  • Universální žurnalista: Jiří Holubec
  • Foto: Shutterstock, Profimedia
AddThis

Přílet a odlet

Země je malá, zdánlivě bezvýznamná planeta, zastrčená na okraji jedné z menších galaxií zcela mimo hlavní vesmírné trasy. Počítejte tedy s klidným pobytem v poměrně nuzných podmínkách. Při příletu dávejte pozor na průlet orbitem Země, který je zaneřáděný zbytky pozemské primitivní technologie, a na poměrně hustou atmosféru, která může způsobit přehřátí vašeho stroje. Mějte na paměti, že pozemská civilizace se stále domnívá, že nadsvětelná rychlost je v rozporu s fyzikálními zákony, a pokud ve vás odhalí mimozemšťany, s velkou pravděpodobností se pokusí vás pitvat, rozebrat vám stroj a/nebo vás prohlásit za božstvo.

Migrující světadíly

Podobu Země utváří převážně pohyby takzvaných tektonických desek, které plavou po vrstvě roztavené horniny a různě do sebe narážejí. Když se po nárazu jedna zasune pod druhou, vznikají hluboké příkopy, desky, které se při nárazu vzpříčí směrem vzhůru, dávají vzniknout pohořím. Krásným příkladem je takzvaný Himálaj, který vznikl před 40 miliony let, kdy Indie narazila do Asie. Jestli chcete ušetřit a nepřiplácet za podmořské či vysokohorské výlety, zaleťte si na Island. Zhruba uprostřed ostrova vede škvíra mezi Severoamerickou a Euroasijskou tektonickou deskou, které se od sebe vzdalují, a trhlinou proudí na povrch takzvaná láva. 

Relativita zákonů

Stejně jako mnoho jiných civilizací i lidská společnost se řídí takzvanými zákony, za jejichž nedodržování se udělují tresty. Terralogové ovšem upozorňují na fakt, že na Zemi zákony neplatí pro všechny stejně a že někteří nejvýznamnější členové lidské společnosti dosáhli úspěchu díky tomu, že zákony naprosto ignorují. 

Na Zemi bylo fantastické úplně všechno! Příjemné ubytování, roztomilá fauna i opravdové smrtelné nemoci! Aštar (Proxima Centauri)

Tekoucí voda

Země je unikátní tím, že je na ní tak akorát vody a dokáže udržovat správnou teplotu, aby voda zůstala tekutá. Kromě toho, že se v ní před čtyřmi miliardami let vylíhnul život, voda ráda přetváří povrch planety. Třeba na dně Velkého kaňonu je vidět podloží vzniklé před dvěma miliardami let a jeho úbočí tvoří vrstvy sedimentů z moře, které tu bylo před 500 miliony let a postupně vysychalo. Jiný způsob průzkumu historie pomocí vody je výlet do Antarktidy, kde se voda ukládá do vrstev ve formě ledu. Musíte si ale pospíšit, protože ledový archiv poměrně rychle taje. 

 

Obří Měsíc

Země má tak velký měsíc, že ho pozemšťané píší s velkým písmenem. Vznikl zhruba před 4,5 miliardami let, kdy do Země narazila zbloudilá planeta, a je tak velký, že to vlastně není měsíc. Země s ním de facto tvoří dvojplanetu a má díky němu velmi stabilní rotaci, mírné počasí a slapové jevy, a tím pádem ideální podmínky pro vznik života. 

Víra ve vyšší bytosti

Většina lidí věří v jakési vyšší entity, kterým přisuzují tak fantastické činy jako je stvoření vesmíru. Jméno a vlastnosti entit se liší v závislosti na části země, kde se věřící člověk narodil, a jednotlivé skupiny věřících se nemohou dohodnout, která verze je ta správná. Z patrně stejných důvodů se lidstvo nebylo schopno dopracovat k jednotnému jazyku. 

Inteligentní civilizace neinteligentních jedinců

Průměrný pozemšťan dosahuje inteligence sotva dostačující na zachování základních tělesných funkcí. Přesto takřka každý jedinec považuje sebe sama za vrchol evoluce a své názory za nezpochybnitelnou pravdu. Jde o nepochopitelnou tendenci, která je ale tak rozšířená, že je divné, že pozemšťané vůbec nějakého pokroku dosáhli. 

Dobrovolné sebepoškozování

Lidé cítí obsesivní potřebu poškozovat svou planetu, své nejbližší okolí i svůj vlastní organismus. Potřeba je tak silná, že ji považují za své nezpochybnitelné právo, a racionální jedinci, kteří poukazují na její nesmyslnost, jsou považováni za nepřátele a vystaveni obecnému posměchu. 

Přikládání významu vzhledu těla

Země není zdaleka jediná planeta, kde se jedna vrstva obyvatel nadřazuje nad jinou. Pouze pozemšťané se ale pokouší tuto tendenci vysvětlit tvrzením, že míra pigmentace orgánu zvaného „kůže“ činí některé obyvatele planety méněcennými. Lidstvo vůbec připisuje velkou důležitost vnějšímu vzhledu svého organismu. Při navazování interakcí věnují lidé velkou důležitost velikosti prvotních a druhotných sexuálních znaků. Z nepochopitelných důvodů ale tyto orgány zahalují, a to dokonce několika kusy oblečení, z nichž některé nejsou ani vidět. 

Neschopnost regulovat příjem energie

Lidští obyvatelé planety Země selhávají i v případě tak základní schopnosti, jakou je regulace příjmu energie. Někteří výzkumníci tvrdí, že je to nepoměrem velikostí vstupního a výstupního otvoru lidského těla. Paradoxně největší problémy v této oblasti panují v nejvyspělejších částech planety, kde nadměrný přísun energie způsobuje vážné poškozování lidského organismu. Jediný další tvor, který tuto tendenci vykazuje, se v lidské řeči nazývá pes, a je pravděpodobně proto považován za nejlepšího přítele člověka. 

Místní životní formy jsou většinou přátelské a nápomocné v nouzi. E. T. (NgOX5v6)

FascinacE triviálními jevy

Během celé své historie jsou lidé fascinováni naprosto běžnými jevy. Například okysličování biohmoty (v pozemské terminologii nazývané „oheň“) považují za jeden z největších vynálezů. Velká část činností, kterým se lidé věnují ve volném čase, je založená na přesunu z bodu A do bodu B. Lidé se také domnívají, že molekuly v potravě musí vibrovat na určité frekvenci, aby byla poživatelná. Říkají tomu teplé jídlo. Do stejné kategorie patří i víra, že vlastnictví určitých kovů propůjčuje jedinci vyšší společenský status. 

obří strážci

Na rozdíl od většiny planetárních soustav se ve Sluneční soustavě obří plynné planety nenachází v blízkosti Slunce, ale na jejím vnějším okraji. Díky tomu má Země ideální gravitační štít, který od ní odklání komety, meteority a další vesmírné projektily.

Magnetické pole

Díky gravitačnímu tahu obřího měsíce jménem Měsíc má Země uvnitř roztavené kovové jádro. Jeho rotace vytváří magnetické pole, které od Země odklání většinu elektricky nabitých částic slunečního větru, jež by jinak dávno vyhubily život. Zbytek částic se soustřeďuje kolem zemských pólů, kde způsobují efekt známý pozemšťanům jako polární záře.

Pobyt

Země nabízí širokou škálu vyžití pro návštěvníky, kteří mají rádi atmosféru na bázi dusíku a kyslíku. Těm z vás, kteří dávají přednost oxidu uhličitému, popřípadě metanu, doporučujeme zamířit spíše k Venuši či Saturnu. Fotosyntetizující návštěvníky varujeme, že v polárních oblastech Země je sice k dispozici delší doba slunečního svitu, ale panují zde chladné teploty. Směrem k rovníku teploty naopak rostou, což má za následek hustší osídlení lidmi. Během kontaktu s domorodci velmi důrazně doporučujeme přizpůsobit svůj vzhled a chování typickému zástupci pozemské rasy (viz dále). 

AddThis
0 comments

Téma

Vládci planety

Jedna z nejzábavnějších věcí na Zemi je lidské přesvědčení, že vládnou planetě. Není to pravda v takřka žádném ohledu.

Téma

Jak si užít pobyt

Následující informace jsou určeny pro návštěvníky, jejichž organismus se liší od běžného pozemského života. I oni si mohou planetu Zemi užít.

Podobné články: Téma

2018 | 9 | Země All Inclusive

Co jinde nenajdete

Možná máte pocit, že jste ve vesmíru už procestovali úplně všechno. Planeta Země je ale pro každého sběrače galaxií lahůdkou. Útulná velikost, pevný povrch a pestrá nabídka rekreačního vyžití okouzlila už nejednoho cestovatele, a řada z nich se proto na Zemi pravidelně vrací. Nenechte se přemlouvat a zamiřte do Mléčné dráhy, kde vás bezpečně navedou ukazatele. Taky se už těšíte na ledovou tříšť, kmenové války, osmibarevnou duhu a primitivní kabelové vysílání na dvourozměrných plackách?

2018 | 9 | Země All Inclusive

Člověk jako domácí mazlík

Po nedávném uvolnění pravidel odchytu exotických tvorů se stále častěji setkáváme s dotazy na zásady správného chovu člověka.

2018 | 9 | Země All Inclusive

Co na zemi nedělat

Od doby, kdy se Země dostala do meziplanetárních bedekrů, se odehrála řada incidentů, které turistům z jiných planet nedělají dobré jméno. Ne za všechny sice turisté mohou, ale přece jen se raději vyvarujte následujících činností.
Google+