1. Navnaďte publikum, že znáte skvělý vtip.


 2. Řekněte, že to vlastně ani není vtip.


 3. Odmítněte ho vyprávět, okatě se styďte a nechte se přesvědčovat.


 4. Omluvte se, že to nebude vtipné.


 5. Začněte vyprávět a hýkavě se rozesmějte.


 6. Omluvte se za zkažený start a začněte znova.


 7. Při třetí větě omylem prokecněte pointu.


 8. Tvařte se, že k tomu nedošlo, a pokračujte dál.


 9. Zamotejte se do vyprávění, sedmkrát se přeřekněte a šestkrát opravte.


 10. Přiznejte, že jste to zkurvili, a začněte od začátku.


 11. Nechte příběh doklopýtat k již prozrazené pointě.


 12. Rozpačitě se uchechtněte do vzniklého ticha na znamení, že je konec.


 13. Začněte vysvětlovat, v čem je vtip.


 14. Pokud se stále nikdo nesměje ani ze soucitu, řekněte, že jste to říkali.


 15. Uražte se a nechte konverzaci přejít k jinému tématu.


 16. Zkuste se ke svému vtipu vrátit a znovu ho vysvětlit.


 17. Po opakovaném neúspěchu odejděte na toaletu, nenápadně zaplaťte na baru a vytraťte se z lokálu.

Bonus: Zkuste to příště znova. Tedy až si najdete nové kamarády.