1. Neumíte vařit
 2. Nejíte většinu věcí a hlavně žádné maso
 3. Máte alergii na lepek
 4. Máte nábytkovou stěnu s porcelánem
 5. Máte potřebu se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumíte
 6. Nemáte ponětí, jak má většina jídel chutnat
 7. Neumíte aranžovat a prostírat
 8. Neumíte vymyslet zábavu pro 5 lidí
 9. Nemáte uklizeno a ani to neplánujete
 10. Neumíte plynule konverzovat
 11. Máte problémy s alkoholem
 12. Nemáte auto a rádi byste týden zadarmo cestovali
 13. Rádi poznáte nové lidi, kteří vám zkazí několik dní a pověst
 14. Nevadí vám, že vyhraje druhý nejhorší
 15. Máte nadváhu a problémy s hygienou
 16. Věříte výmluvám ostatních, proč se jim nepovedlo uvařit
 17. Často nechápete úplně jednoduché věci
 18. Máte předepsaná antidepresiva, ale neberete je

Dostat se do Prostřena je jako vyhrát fungl nový hemoroidy.