1. Odpolední nucenej spánek
 2. Mléčná polívka
 3. Hraní si v punčocháčích
 4. Společný otevřený záchodky
 5. Mejdlo v síťkách
 6. Oblečení do komínku
 7. Pozdní příchod mámy do prázdný družiny
 8. Nebo když šel někdo „po o“ a ostatní si mohli hrát na zahradě
 9. Pozdní ranní příchody, kdy si všichni zabrali ty nejlepší hračky
 10. Nejhnusnější kostým na besídku spíchnutej z krepáku, když všichni ostatní vypadali skvěle
 11. Chození ve dvojicích
 12. Ledový ruce paní učitelky
 13. Společný návštěvy zubaře
 14. Počůrávání a igelit pod prostěradlem
 15. Nucený dojídání
 16. Kradení hraček, hlavně kočárků!
 17. Škraloup na mlíku
 18. Chlebový kůrky
 19. Pokrývka hlavy, kterou jsme stejně vždycky někde zapomněli
 20. Smíchaná hnusná plastelína