1. Nepřemejšlela jsi, že zhubneš?
 2. Cvičíš?
 3. Víš, že tuky se spalujou až po čtyřiceti minutách cvičení?
 4. Už jsi zkoušela nějakou dietu?
 5. Byla jsi s tím u doktora, jestli to náhodou není dědičný?
 6. Nejsi těhotná?
 7. A tohle sníš sama?
 8. Ty mi asi nedáš ochutnat, viď?
 9. S takovým těžištěm tě jen tak něco nepoloží, co?
 10. Nakupuješ oblečení v normálních obchodech?
 11. Tak spousta chlapů to miluje, ne?
 12. Nebojíš se, že ho zalehneš?
 13. Mám kámoše, co je taky… ehm velkej… chceš seznámit?
 14. Umíš vyprávět vtipy? Vy tlustý jste přeci všichni veselý kopy…
 15. A umíš s tím pořádně twerkovat?
 16. Můžeš nás jít vyvážit na druhou stranu?
 17. Myslíš, že nás to s tebou unese?
 18. Můžu se za tebe když tak schovat?
 19. Nevypadám v tom tlustě? (Zvlášť když se ptá někdo s velikostí XS…)
 20. Nebojíš se, že na to umřeš?
 21. A víš, že máte taky svoji hymnu?