1. Postavíte před kočku misku se žrádlem a řeknete jí „ham“
 2. Nemůžete si vzpomenout na jméno kolegy, se kterým jste byli 5 let v jedné kanceláři
 3. Koukáte se na mapu Evropy a nevidíte Českou republiku
 4. Nalijete si do hrnku studenou vodu z konvice, vmícháte do ní lžičku rozpustné kávy, zamícháte to a vypijete
 5. Násobíte pod sebe na papíře 50 x 2
 6. Ptáte se manžela, proč to nespapal
 7. Začnete používat slova jako kakando, eino a čůry čůr
 8. Uprostřed noci vyskočíte z postele a začnete si vyndávat prso, i když dítě klidně spí
 9. Máte radost, když se vám vaše mimčo vykaká do ruky – bezplenkovka!
 10. Rozbrečíte se, když vidíte holuba bez nohy – kde má asi maminku?
 11. Podáváte prodavačce svou platební kartu a řeknete nahlas pin
 12. Jdete se podívat do trouby, jestli už je upečená buchta, a trouba je prázdná
 13. Už si nevzpomínáte, kde máte taštičku s líčidly, a ještě k tomu si myslíte, že přirozený vzhled vám sluší
 14. Nevíte, že začalo mistrovství světa v hokeji, zlevnil benzín ani kdo je ministr školství
 15. Pod tílko se špagetovými ramínky si oblečete kojeneckou podprsenku
 16. Koupíte dítěti značkové botasky za pět stováků, i když neumí chodit a velikost nohy se mu mění z minuty na minutu
 17. Věříte, že poporodní cvičení nepotřebujete
 18. Při odchodu na WC sdělíte ostatním, že jdete kakat
 19. Jdete po ulici a vykládáte si nahlas se spícím dítětem v kočárku
 20. Zavoláte šéfovi a sdělíte mu, že musíte zůstat na mateřské až do 18 let věku dítěte
 21. Máte radost, že vaše dítě je nejkrásnější na světě, a tento názor vyžadujete i po ostatních
 22. Netušíte, kolikátého dneska je
 23. Jste schopna kojit kdekoli, kdykoli a před kýmkoli
 24. Klidně jdete ven, i když jste se ještě dnes nečesala a máte poblité tričko
 25. Chcete říct 53 a vypadne z vás 62