1. Kdy už vyhodíte toho zpěváka?
 2. Jo aha, ty seš zpěvák…
 3. Zkoušíte?
 4. Já si to myslel…
 5. Je to… zajímavý.
 6. Alternativa, co?
 7. No tancovat se na to moc nedá.
 8. K poslechu to taky není…
 9. Na vás normálně chodí tak málo lidí?
 10. Aha, normálně nikdo.
 11. A dostanete za to aspoň na pivo?
 12. Ne?
 13. Já se tomu vlastně nedivím.
 14. Ty na to nehraješ moc dlouho, co?
 15. Líbila se mi poslední písnička.
 16. To byl cover, že jo? Já si to myslel…
 17. A ty seš v kapele proč? Platíš zkušebnu?
 18. Proč jsi neskočil do lidí?
 19. On tam vlastně nikdo nebyl…
 20. Rozhodně máte co zlepšovat!
 21. Že jste se neslyšeli? To asi buďte rádi…
 22. Koukám, že rčení: „co Čech, to muzikant“ je asi největší česká lež.
 23. Jasně, hrajete pro zábavu…
 24. A čí?
 25. Svojí? Tak proč s tím lezete před lidi?
 26. Sadisti!