1. Na větší prsa
 2. Na ideálního partnera
 3. Na milionový nápad
 4. Na milionovou výhru ve sportce
 5. Na realizaci teleportu
 6. Na poslední díl Ordinace v růžové zahradě
 7. Na zprávu, že Elvis žije v Argentině
 8. Na rozpad Kabátů
 9. Na splacení hypotéky
 10. Na ženský orgasmus
 11. Na úbytek tělesné váhy
 12.  Na bezbolestné nošení podpatků
 13. Na práci, která bude i koníčkem
 14. Na tři dny víkendu
 15. Na další sérii Přátel
 16. Ne léto v zimě a sníh v létě
 17. Na ultachytré potomky
 18. Na důchod
 19. Na lokalizování bodu G
 20. Na legalizaci…
 21. Na roboty, co jsou opravdu k něčemu
 22. Na elixír mládí
 23. Na naše moře
 24. Na opravenou D1
 25. Na automatizaci domácích prací
 26. Na nové orgány
 27. Na léčbu plešatosti
 28. Na opravdu trvalou epilaci
 29. Na odhalení Wolowitzovy matky
 30. Na Godota