1. Jste nejhorší třída na škole!

 2. Ukliďte si v lavici, pod lavicí a okolo lavice.

 3. Sedněte si tak, aby každý seděl sám.

 4. Nehlučte!

 5. Hodinu končím já, ne zvonek.

 6. Žákovskou na stůl!

 7. Chodba je od slova chodit.

 8. Tady nejste na zábavě.

 9. Služba smaže tabuli.

 10. Jdeme zkoušet. Nějaký dobrovolník?

 11. Poslední napomenutí, a dostaneš důtku.

 12. Služba na mapy dojde do kabinetu.

 13. Služba odnese třídnici.

 14. Ty nemáš okraje!

 15. Čím to píšeš?

 16. Jak to píšeš?

 17. Jak to, že nemáš učebnici?

 18. Kde máš přezůvky?

 19. Zařaď se!

 20. To takhle mluvíš i doma s rodiči?

 21. Pět minut do konce!

 22. Odložte pera!

 23. Pojď si opravit tu čtyřku z minule.

 24. Rozdejte si papíry, zvlášť řada u okna a řada u dveří…

 25. Ukliďte si všechno ze stolu.

 26. Vidim tě!

 27. To je salátové vydání.

 28. Připravte si osnovu!

 29. Kdo chybí?

 30. Bláha zase chybí?!

 31. Věnujte se svému papíru.

 32. Jdi za dveře!

 33. Nekoukej k sousedovi! Opíšeš od něj chyby.

 34. Návrat před budovu školy bude ve třináct hodin.

 35. Moc jste se teda s tou čtvrtletkou nevyznamenali.

 36. Máš to ještě horké, jsi to psal před hodinou, co?

 37. Dneska si při tělocviku dáme dvanáctiminutovku.

 38. Třídy na můj povel!
  Třídy končit!
  Třídy v těsný dvojřad nastoupit! Vyrovnat!
  Pohov (počítá všechny přítomné žáky)! Třídy pozor!
  K hlášení hleď!

 39. A poslední zhasne ve třídě.