1. Mdloby na tebe! Když malej v noci nechce usnout
 2. Expeliarmus! Když si manželka myslí, že je to ona, kdo šéfuje ovladači
 3. Kontrola jízdenek. Avada kedavra!
 4. Zapomeň! Když ráno chcete odejít a holka se chce znovu sejít
 5. Silencio! Když na vás někdo ráno mluví v tramvaji
 6. Muml… Lumos! Když se v podroušeném stavu pokoušíte najít drobný na podlaze
 7. Alahomora! Když někdo zbytečně dlouho blokuje záchodovou kabinku
 8. Accio vodka! Když machrujete u baru a už nemáte peníze
 9. Império! A svlíkej se… když vám holka nechce dát
 10. Kartičku máte? A bodíky sbíráte? Crucio?
 11. Petrifikus totalus! Když vám pes pořád leze na gauč
 12. Reparo! Když vám v baru upadne smartphone
 13. Expecto Patronum! Kdyby chtěl někdo vidět vaši bílou ondatru
 14. Wingardium Leviosa! Když najdete psí hovno a chcete ho někomu pustit na hlavu
 15. Antikoncepcio! Když přistane camrál v brance příliš brzo