Jo novinařina může být vážně pořádná žumpa. Jenže zpravodajská povinnost a koláče sledovanosti si nevybírají a investigativec se musí pro pěknou reportáž zanořit proklatě hluboko. V tomhle světle se vlastně proslulá novácká reportáž o Bábě pod kořenem nebo testování padajícího kokosu jeví jako velkolepé žurnalistické majstrštyky.