A facepalmující Abraham Lincoln je vítěz. Pochopitelně.