Větrná vichřice Ivar ukázala Švédům, zač je toho loket. Ten fičák si s váma pohazuje, jako byste byli z papíru. Jednou jste tam a hned zase támhle. Však taky ve Švédsku už i děcka od školky vědí, proč se proti větru nečurá.