Tvůrci tohoto vrcholně romantického sequelu První líbačky nastínili možné pokračování příběhu. Co se stane, když mezi dvěma lidmi, kteří se vidí poprvé, dojde na starou dobrou ruční práci? Předně všichni v redakci přestávají plakat.