Vole

Nemůžeme-li inkriminovanou nadávku použít v plné kvalitě, použijeme zástupné podstatné jméno, které úlevný kořen obsahuje.

 • Volej

 • Volejbal

 • Volební právo

Případně můžeme křičet čisté VOLE a držet se dostatečně dramaticky za vole, bude to uvěřitelné


HO*NA

Stejně jako u vola používáme slova, obsahující podstatu nadávky.

 • Knihovna
 • Klihovna

Případně slabší:

 • Vem ho ven

NAS*AT

Pokud chceme používat „NAS*AT“ mezi obyčejnými lidmi, běžné slovní hrátky nás nezachrání. Osvojme si proto techniku falešného kašle: zněle vyslovíme pilotní slabiku „NAS“, plynule navážeme krátkým zakašláním, jakoby se nám v krku chytil drobek, a dokončíme neznělým „R“ a „AT“.  


MR*KA

Využijeme četnosti samohlásek a intenzivně šumlujeme. Začínáme znělým „M“, dále pak táhneme z hrtanu „R“ a „D“, jakobychom nezřetelně řekli například „matka“. Zbývající část slova vykřikneme s patřičnou intenzitou. Stejně postupujeme i v případně odvozeného slovesa.

Poznámka: podobným způsobem lze zpracovat a používat i slovo PR*EL


PI*KA

Snadná a veselá slovní hříčka. Pracovat můžeme v podstatě s jakoukoliv předponou. Zdrobnělina sice není natolik důrazná, ale pokud u toho například budeme bušit hlavou do stolu – BUM – opička – BUM – opička – BUM – jistě se nám uleví.

 • Opička
 • Lupička
 • Mapička
 • Slepička
 • Kapička
 • Krupička
 • Trapička

… jsou toho mraky


KO*OT

Předstíráme logopedickou vadu a před reálně existující podstatné jméno (viz. výběr) vsuneme předponu „KO“. Důraz klademe jednak na předponu, druhak na úvodní slabiku následujícího slova.

 • Ko-Kotec
 • Ko-kotva
 • Ko-kotrmelec
 • Ko-kotouč
 • Ko-kotelna
 • Ko-kotangens (z původní funkce cotg.; použito s českou výslovností)

ČU*ÁK (jinak také Beránek)

Použijeme fantazii nebo substituci. V prvním případě si intenzivně představujeme toho největšího „ču*áka“, kterého jsme kdy viděli, a jeho jméno křičíme – např. Milan, děda, šéf atp. Při druhé technice programově nahradíme zmíněný vulgarismus zástupným slovem – např. ču*ák = kovboj – v praxi tedy „Kovboj jeden zas*anej!“


A na závěr soutěž, pro všechny sprosté hlavičky. Kdo dokáže šikovně vymyslet, jak zpracovat KU*VU, dostane od nás hodnotnou cenu a doživotní členství v Klubu nestydatých vulvátů.